Profesionální práce přináší především užitek a zkušenosti. Nenabízí příliš prostoru k experimentům nebo tréninku. Proto vznikl projekt Pixelmix.eu, který mi dává dostatek prostoru ke kreativnímu i řemeslnému vyřádění.

Skočte na pixelmix.eu